वृत्तपत्रिका

‘अतंरलहरी’ ही वृत्तपत्रिका दर चार महिन्यांनी प्रसिद्ध होणारी पत्रिका आहे. कृष्णजींच्या शिकवणीचा अभ्यास करू इच्छिणार्‍या व्यक्तींसाठी कृष्णमूर्तींच्या साहित्याची मराठी भाषांतरं, त्यांच्या शिकवणीसंबंधी लेख, संस्थेच्या उपक्रमांची, अभ्यासकेंद्रांची तसेच पुस्तकं वगैरेंची माहिती इ. ह्या पत्रिकेत प्रकाशित केली जाते. आपल्याला ही पत्रिका घरपोच हवी असल्यास आमच्या मुंबई केंद्राच्या पत्त्यावर पत्र किंवा ई-मेल द्वारा कळवावं. कृपया आपलं नाव, संपूर्ण पत्ता, दूरध्वनी आणि ई-मेल ही माहिती कळवावी.
Year XII
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarlahari - Jan 2019 Authority
Year XI
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarlahari - Jan 2018 Pleasure and Happiness
Antarlahari - May 2018
Talent and Creativity
Year X
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarlahari - Jan 2017 Self Deception
Antarlahari - May 2017
Blocks in Understanding
Antarlahari - Sept 2017 Social Responsibility
Year IX
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarlahari - Jan 2016 Self Knowledge
Antarlahari - May 2016
Religious Life
Antarlahari - Sept 2016 Efforts
Year VIII
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarlahari - Jan 2015 Patterns of Living
Antarlahari - May 2015
Disorder
Antarlahari - Sept 2015 Freedom
Year VII
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarlahari - Jan 2014 The Art of Looking, Listening, Learning
Antarlahari - May 2014
Clarity and Sensitivity
Antarlahari - Sept 2014 The Observer is the Observed
Year VI
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarlahari - Jan 2013 Image Making
Antarlahari - May 2013
Honesty
Antarlahari - Sept 2013 Humility
Year V
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarlahari - Jan 2012 Corruption
Antarlahari - May 2012
Escape
Antarlahari - Sept 2012 Facing Facts
Year IV
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarlahari - Jan 2011 Culture
Antarlahari - May 2011
Security
Antarlahari - Sept 2011 Guru
Year III
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarlahari - May 2010 Relationship to Nature
Antarlahari - Sept 2010
Words, Language
Year II
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarlahari - Jan 2009 Education
Antarlahari - Sept 2008 Violence
Year I
Month of Publication Topic (Click to download)
Antarlahari - May 2008 Transformation
Antarlahari - Sept 2008 Relationships